Tìm kiếm
VN
Tất cả các nhóm
  Menu Close

  Carla

  Carla
  Xem dưới dạng Lưới Danh sách
  Sắp xếp theo
  Trưng bày trên một trang

  Carla 125g Laguna PREMIUM - bílá + horká 70%

  Carla 125g Laguna PREMIUM - bílá + horká 70%
  14 ks/krt

  Carla 190g Višeň v horké čokoládě 70%

  Carla 190g Višen v horké cokoláde 70%
  10 ks/krt

  Carla 50g Cherry - 70% Dark Chocolate

  Carla 50g Cherry - 70% Dark Chocolate
  20 ks/krt

  Carla 50g Laguna - Mlecná cokoláda

  Carla 50g Laguna - Mlecná cokoláda
  20 ks/krt

  Carla 80g Hořká čoko s konop.semínkem

  Carla 80g Hořká čoko s konop.semínkem
  15 ks/krt

  Carla 80g Mléčná čoko s konop.semínkem

  Carla 80g Mléčná čoko s konop.semínkem
  15 ks/krt